فصل‌نامه مطالعات فرهنگ ایثار- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکتر ابراهیم اخلاصی

جامعه‌شناسی

دکتر علی علی‌آبادی

جامعه‌شناسی فرهنگی

دکتر احمد غیاثوند

جامعه‌شناسی سیاسی

دکتر غلامرضا اطمینان

جامعه‌شناسی

خانم دکتر آهنگر

جامعه‌شناسی

آقای دکتر حسینی

رفاه اجتماعی

دکتر محسن موسوی

رفاه اجتماعی

دکتر بهمن سبحانی

رفاه اجتماعی

دکتر عباسی قادی

جامعه‌شناسی

خانم دکتر موسوی

پزشکی اجتماعی

دکتر بخشعلی قنبری

عرفان و ادیان

دکتر علی عباس‌کمری

روان‌شناسی

دکتر محسن انصاری

مدیریت

دکتر موسی احمدی

مدیریت

دکتر عبدالحمید ضیایی

فلسفه غرب، فلسفه تحلیلی و ادبیات

دکتر محسنی

فلسفه

دکتر غیاثی‌نژاد

مددکاری

خانم دکتر حامد

مددکاری

دکتر سطوتی

حقوق

نشانی مطلب در وبگاه فصل‌نامه مطالعات فرهنگ ایثار:
http://ijis.ir/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب