فصل‌نامه مطالعات فرهنگ ایثار- اهداف و زمینه‌ها
زمینه‌های انتشار مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مرکز مطالعات و پژوهش‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران برای وصول به اهداف زیر اقدام با انتشار فصل‌نامه علمی- پژوهشی با عنوان "مطالعات فرهنگ ایثار" نموده است:

1-    توسعه فرهنگ پژوهشی با استفاده هر چه بهتر از یافته‌های پژوهشی،

2-    رفع نیازهای پژوهشی بنیاد شهید و امور ایثارگران،

3-    جلب و تسهیل همکاری پژوهشگران و نویسندگان و اندیشمندان حوزه‌های مختلف برای پرداختن به موضوعات مرتبط با ایثارگران، فرهنگ ایثار و شهادت و مسایل قابل اعتناء در حیطه سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، 

4-    انباشت سرمایه پژوهشی مرتبط با مأموریت‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران.

این فصل‌نامه که محملی برای پیوند میان حوزه علمی و نظام تصمیم‌گیری و اجرایی در بنیاد و سایر سازمان‌های مرتبط با حوزه‌های ذکرشده در کشور بوده و می‌تواند به ارتقای سطح دانش مدیران نظام جمهوری اسلامی و پژوهش‏گران کشور کمک نماید، در زمینه‌های زیر مقاله می‌پذیرد: 

  1. توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
  2. مسایل اجتماعی مرتبط با ایثارگران
  3. مسایل فرهنگی مرتبط با ایثارگران
  4. مسایل سیاسی مرتبط با ایثارگران
  5. مسایل اقتصادی مرتبط با ایثارگران
  6. توسعه مدیریت بنیاد شهید و امور ایثارگران
نشانی مطلب در وبگاه فصل‌نامه مطالعات فرهنگ ایثار:
http://ijis.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب