فصل‌نامه مطالعات فرهنگ ایثار- درباره نشریه
درباره نشریه مطالعات فرهنگ ایثار

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فصل‌نامه مطالعات فرهنگ ایثار چندین دوره تغییر، توقف و آغاز دوباره را تجربه کرده است. ابتدا با نام و عنوان "شهود" پای به عرصه مطبوعات گذاشت و از پاییز ۱۳۸۸ با عنوان "شاهد اندیشه" و در قالب فصل‌نامه فرهنگی- پژوهشی به چاپ رسید. آخرین شماره این دوره، در تابستان و پاییز ۱۳۹۲ به دست چاپ سپرده شده است. دوره حاضر نیز پس از یک وقفه سه‌ساله با هدف رسیدن به اعتبار علمی- پژوهشی  با عنوان "فصل‌نامه مطالعات فرهنگ ایثار" با استفاده از یافته‌های پژوهشی مرتبط با حوزه‌های فرهنگ ایثار و شهادت، ایثارگران و سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران آغاز شده است. "مطالعات فرهنگ ایثار" امیدوار است که بتواند موفق به اخذ درجه علمی- پژوهشی از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری شده و در زمره نشریاتی قرار گیرد که در سطح ملی و بین‌المللی دارای اعتبار قابل توجهی باشد.

صاحب امتیاز: پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
مدیر مسئول: دکتر محمدرضا سروش
e-ISSN:
۲۷۱۷-۲۱۰۴

نشانی مطلب در وبگاه فصل‌نامه مطالعات فرهنگ ایثار:
http://ijis.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب