:: دوره 1، شماره 4 - ( 1399 ) ::
جلد 1 شماره 4 صفحات 171-178 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر بهبود عملکرد سازمانی با نقش میانجی توسعه سرمایه فکری؛ مطالعه موردی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان‌های سمنان و خراسان رضوی
علیرضا مقدم1، سیدرضی نبوی‌چاشمی*2
1- گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
2- گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران ، srazinabavi@semnan.ac.ir
چکیده:   (4357 مشاهده)
اهداف: هدف این مطالعه تبیین اثر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر بهبود عملکرد سازمانی از طریق نقش میانجی توسعه سرمایه فکری با استفاده از مدل یانگ و لین (2009) است.
مواد و روش‌ها: برای این منظور دیدگاه کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان‌های سمنان و خراسان رضوی به روش پیمایشی و از طریق توزیع پرسشنامه گردآوری شد. تعداد 384 نفر از کارکنان این سازمان بر اساس روش نمونه‌گیری طبقه‌ای در تحقیق مشارکت داده شدند. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی است. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری استفاده‌شده است که شامل مدل‌های تائید عاملی، تحلیل مسیر و رگرسیون چندگانه است.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق اثر غیرمستقیم اقدامات مدیریت منابع انسانی بر بهبود عملکرد سازمانی از طریق متغیر میانجی سرمایه فکری را تائید کرد. علاوه بر این تلاش شد تا تفاوت دیدگاه کارکنان و مدیران در خصوص انواع اقدامات مدیریت منابع انسانی مؤثر بر بهبود عملکرد با استفاده از تطبیق یافته‌های تحقیق با نتایج مطالعات پیشین تبیین شود. برای این منظور مطالعه درویشی و همکارانش به‌ عنوان مبنای تطبیق در نظر گرفته شد. این نتایج همسو با یافته‌های پژوهش‌های پیشین بود.
نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست‌آمده نشان از تفاوت دیدگاه مدیران با کارکنان در اولویت‌بندی و اهمیت اقدامات متفاوت منابع انسانی و همچنین توجه به جنبه‌های مختلفی از سرمایه انسانی بود. پیشنهاد‌ها کاربردی تحقیق می‌تواند در افزایش اثربخشی تصمیمات مدیران ارشد از طریق هم سویی با انتظارات کارکنان مؤثر باشد.
واژه‌های کلیدی: مدیریت منابع انسانی، عملکرد سازمانی، سرمایه فکری، تفاوت دیدگاه، بنیاد شهید و امور ایثارگران.
متن کامل [PDF 426 kb]   (213 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/4/28 | پذیرش: 1397/12/21 | انتشار: 1397/12/21
* نشانی نویسنده مسئول: سمنان، میدان معلم، بنیاد شهید و امور ایثارگران. کدپستی: 3514655699


XML   English Abstract   Printدوره 1، شماره 4 - ( 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها